Πολιτική Απορρήτου

Το thesnea.gr συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου, με την χρήση cookies ή με απευθείας καταχώρηση των στοιχείων των επισκεπτών μέσω φορμών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV AE, δεσμεύεται πως δε θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία αυτά με κανένα μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και δε θα παραχωρήσει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους για κανένα λόγο.

Τα στοιχεία θα διατεθούν μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για σημαντικό λόγο, έπειτα από αίτημα εισαγγελέα. Επίσης, η Θεσσαλία Τηλεόραση, μπορεί να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που προέρχονται από τη συλλογή στοιχείων, έπειτα από στατιστική επεξεργασία τους, χωρίς να υποδεικνύεται κάποιο συγκεκριμένο άτομο, όπως για παράδειγμα, η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου.

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε συσκευές, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας για τους εν λόγω σκοπούς. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ για να αρνηθείτε να συναινέστε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία: τα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μπορεί να παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο (π.χ. εγγραφή σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, διαγωνισμούς, χρήση Εφαρμογών, αιτήματα παροχής πληροφοριών και αναφορές που υποβάλλονται επίσης μέσω εντύπων επικοινωνίας, κ.λπ.), καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies όπως καθορίζονται στην Πολιτική για τα Cookies.

Με τη συγκατάθεση σας ως χρήστη, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστότοπου και να διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης (π.χ. διαγωνισμοί) που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α του κανονισμού GDPR. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η νομική βάση για την επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR.

Διοικητικοί ή νομικοί σκοποί: Επίσης, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση και ανάλυση μάρκετινγκ, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Με την παροχή προσωπικών δεδομένων συμφωνείτε ρητά ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διαφημιστικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις υπηρεσίες της Εταιρείας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή/και μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο, κ.λπ.) ή αυτόματα μέσα (π.χ. επικοινωνίες μέσω Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως smartphones και tablet, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook ή Twitter, κ.λπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR.

Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτόματα και ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον Ιστότοπο (δηλαδή, χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο Ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται στον Ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες, από τη φύση τους, μπορούν να επιτρέψουν στην Εταιρεία να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Εφαρμόζουμε μία σειρά από μέτρα για να τηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες, τα οποία ίσως περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές ασφάλειας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και κάθε τρίτο μέρος, το οποίο διεξάγει οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό μας, να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων να προστατεύουν κάθε πληροφορία και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για τη χρήση και διαβίβαση των πληροφοριών. Tα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτήν ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεστε. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό. Ενδέχεται επίσης να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της εταιρείας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους  στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς.

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15-22 του GDPR: α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία μας, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). 

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων (α – στ) ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Οι προμηθευτές μπορούν: Να συλλέγουν και να επεξεργάζονται ακριβή δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού προς υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών Σημείωση: «Ακριβής γεω-εντοπισμός» σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ακρίβεια της τοποθεσίας ενός χρήστη σε ακτίνα λίγων μέτρων.

Οι προμηθευτές μπορούν: Να δημιουργούν ένα αναγνωριστικό χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται μέσω ενεργούς σάρωσης μιας συσκευής για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, π.χ. εγκατεστημένες γραμματοσειρές ή ανάλυση οθόνης. . Να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο αναγνωριστικό για να επαναλαμβάνουν την αναγνώριση της ταυτότητας μιας συσκευής.

Για να επιλέγουν βασικές διαφημίσεις, οι προμηθευτές μπορούν: Να χρησιμοποιούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για το πλαίσιο εντός του οποίου θα προβάλλεται η διαφήμιση, όπως πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη συσκευή (π.χ. τύπο και δυνατότητες συσκευής, παράγοντα χρήστη, διεύθυνση URL, διεύθυνση IP), ώστε να προβάλουν τη διαφήμιση . Να χρησιμοποιούν τα μη ακριβή δεδομένα γεω-εντοπισμού ενός χρήστη. Να ελέγχουν τη συχνότητα των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε έναν χρήστη. Να επιλέγουν τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφημίσεις σε έναν χρήστη. Να αποτρέπουν την προβολή μιας διαφήμισης σε ακατάλληλο (μη ασφαλές για το προϊόν) συντακτικό περιβάλλον Οι προμηθευτές δεν μπορούν: Να δημιουργούν προφίλ εξατομικευμένων διαφημίσεων χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα (πληροφορίες) για την επιλογή μελλοντικών διαφημίσεων Σημείωση: «Μη ακριβής» σημαίνει ότι επιτρέπεται μόνο η κατά προσέγγιση τοποθεσία σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων.

Για να δημιουργούν προφίλ εξατομικευμένων διαφημίσεων, οι προμηθευτές μπορούν: Να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με έναν χρήστη, όπως η δραστηριότητά του, τα ενδιαφέροντά του, επισκέψεις σε ιστότοπους ή εφαρμογές, δημογραφικές πληροφορίες ή τοποθεσία για δημιουργία ή επεξεργασία ενός προφίλ χρήστη προκειμένου να παραδώσουν μια εξατομικευμένη διαφήμιση. Να συνδυάζουν αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες που συλλέχθηκαν προηγουμένως, από ιστότοπους και εφαρμογές, για τη δημιουργία ή την επεξεργασία ενός χρήστη προφίλ για χρήση σε εξατομικευμένη διαφήμιση.

Για να δημιουργούν προφίλ εξατομικευμένων διαφημίσεων, οι προμηθευτές μπορούν: Να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με έναν χρήστη, όπως η δραστηριότητά του, τα ενδιαφέροντά του, επισκέψεις σε ιστότοπους ή εφαρμογές, δημογραφικές πληροφορίες ή τοποθεσία για δημιουργία ή επεξεργασία ενός προφίλ χρήστη προκειμένου να παραδώσουν μια εξατομικευμένη διαφήμιση. Να συνδυάζουν αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες που συλλέχθηκαν προηγουμένως, από ιστότοπους και εφαρμογές, για τη δημιουργία ή την επεξεργασία ενός χρήστη προφίλ για χρήση σε εξατομικευμένη διαφήμιση.

Για να επιλέγουν εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι προμηθευτές μπορούν: Να βασίζονται σε προφίλ χρήστη ή σε άλλα δεδομένα χρήστη του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης δραστηριότητας, των ενδιαφερόντων, των επισκέψεων σε ιστότοπους ή εφαρμογές, της τοποθεσίας ή των δημογραφικών στοιχείων του χρήστη.

Για να δημιουργούν προφίλ εξατομικευμένου περιεχομένου, οι προμηθευτές μπορούν: Να συλλέγουν τα δεδομένα ενός χρήστη, όπως τη δραστηριότητα, τα ενδιαφέροντα, τις επισκέψεις σε ιστότοπους ή εφαρμογές, τα δημογραφικά στοιχεία ή την τοποθεσία του, ώστε να δημιουργούν ή να επεξεργάζονται προφίλ χρήστη για εξατομικευμένο περιεχόμενο. Να συνδυάζουν την πληροφορία με άλλες που συλλέγησαν πρωθύστερα συμπεριλαμβανομένων των διασταυρούμενων sites και εφαρμογών, προκειμένου να δημιουργήσουν ή να διαμορφώσουν ένα προφίλ χρήστη για χρήση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Για να επιλέγουν εξατομικευμένο περιεχόμενο, οι προμηθευτές μπορούν: Να βασίζονται σε προφίλ χρήστη ή σε άλλα δεδομένα χρήστη του ιστορικού, όπως στην προηγούμενη δραστηριότητα, τα ενδιαφέροντα, τις επισκέψεις σε ιστότοπους ή εφαρμογές, την τοποθεσία ή τα δημογραφικά στοιχεία του χρήστη

Για να μετρούν την απόδοση των διαφημίσεων, οι προμηθευτές μπορούν: Να μετρούν εάν και πώς εμφανίστηκαν οι διαφημίσεις σε έναν χρήστη, καθώς και πώς αυτός αλληλεπίδρασε με αυτές. Να παρέχουν αναφορές σχετικά με τις διαφημίσεις, που θα περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους. Να παρέχουν αναφορές σχετικά με τους χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει με διαφημίσεις, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης του χρήστη με μια συγκεκριμένη διαφήμιση. Να παρέχουν αναφορές στους εκδότες σχετικά με τις διαφημίσεις που προβάλλονται στον ιστότοπό τους. Να μετρούν εάν μια διαφήμιση εμφανίζεται σε κατάλληλο (ασφαλές για το προϊόν) συντακτικό περιβάλλον. Να προσδιορίζουν το ποσοστό της διαφήμισης που κατάφερε να προβληθεί, καθώς και τη διάρκεια της προβολής αυτής Οι προμηθευτές δεν μπορούν: Να εφαρμόζουν πληροφορίες για το κοινό, που προέρχονται από πίνακες ή παρεμφερείς πηγές, σε δεδομένα μέτρησης διαφημίσεων, χωρίς νόμιμο λόγο, για να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς και να αποκτούν πληροφορίες για το κοινό (Σκοπός 9)

 Για να μετρούν την απόδοση του περιεχομένου, οι προμηθευτές μπορούν: Να μετρούν και να αναφέρουν πώς εμφανίστηκε το περιεχόμενο στους χρήστες, καθώς και πώς αλληλεπίδρασαν με αυτό. Να παρέχουν αναφορές, χρησιμοποιώντας άμεσα μετρήσιμα ή γνωστά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που αλληλεπίδρασαν με το περιεχόμενο Οι προμηθευτές δεν μπορούν: Να μετρούν εάν και πώς εμφανίστηκαν οι διαφημίσεις (συμπεριλαμβανομένων των native διαφημίσεων) σε έναν χρήστη, καθώς και πώς αυτός αλληλεπίδρασε με αυτές. Να εφαρμόζουν πληροφορίες για το κοινό, που προέρχονται από πίνακες ή παρεμφερείς πηγές, σε δεδομένα μέτρησης διαφημίσεων, χωρίς νόμιμο λόγο, για να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς και να αποκτούν πληροφορίες για το κοινό (Σκοπός 9)

Για να πραγματοποιούν έρευνες αγοράς και να αποκτούν πληροφορίες για το κοινό, οι προμηθευτές μπορούν: Να παρέχουν συγκεντρωτικές αναφορές στους διαφημιζομένους ή τους αντιπροσώπους τους σχετικά με τα είδη κοινού που προσέγγισαν οι διαφημίσεις τους, μέσω πληροφοριών που προέρχονται από πίνακες ή παρεμφερείς πηγές. Να παρέχουν συγκεντρωτικές αναφορές στους εκδότες σχετικά με τα είδη κοινού στα οποία προβλήθηκε περιεχόμενο/διαφημίσεις ή τα οποία αλληλεπίδρασαν με περιεχόμενο/διαφημίσεις του ιστότοπού τους, αξιοποιώντας πληροφορίες που προέρχονται από πίνακες ή παρεμφερείς πηγές. . Να συνδέουν μη ηλεκτρονικά δεδομένα με έναν διαδικτυακό χρήστη για σκοπούς έρευνας αγοράς και άντληση πληροφοριών για το κοινό, εάν οι προμηθευτές έχουν δηλώσει ότι αντιστοιχίζουν και συνδυάζουν μη ηλεκτρονικές πηγές δεδομένων (Χαρακτηριστικό 1) Οι προμηθευτές δεν μπορούν: . Να μετρούν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που εμφανίστηκαν σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή που αλληλεπίδρασε με αυτά, χωρίς νόμιμο λόγο, με σκοπό να μετρούν την απόδοση των διαφημίσεων. Να μετρούν ποιο περιεχόμενο εμφανίστηκε σε έναν συγκεκριμένο χρήστη και πώς αυτός αλληλεπίδρασε με αυτό, χωρίς νόμιμο λόγο, με σκοπό να μετρούν την απόδοση του περιεχομένου

Για να δημιουργούν νέα προϊόντα και να βελτιώνουν τα υπάρχοντα, οι προμηθευτές μπορούν: Να χρησιμοποιούν δεδομένα για να βελτιώνουν τα υπάρχοντα προϊόντα τους με νέα χαρακτηριστικά και να δημιουργούν καινούργια προϊόντα. Να δημιουργούν νέα μοντέλα και αλγόριθμους μέσω μηχανικής μάθησης Οι προμηθευτές δεν μπορούν: Να διεξάγουν για αυτόν τον σκοπό άλλες εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που επιτρέπονται για διαφορετικό σκοπό

Οι προμηθευτές μπορούν: Να αποθηκεύουν και να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής, όπως στα cookies και τα αναγνωριστικά συσκευής που παρουσιάζονται σε κάποιον χρήστη

Για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, να προλαμβάνουν τις απάτες και να εντοπίζουν σφάλματα, οι προμηθευτές μπορούν: Να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται με ασφάλεια . Να εντοπίζουν και να αποτρέπουν κακόβουλες, δόλιες, μη έγκυρες και παράνομες δραστηριότητες. Να φροντίζουν για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων και των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και ενίσχυσης της απόδοσης των συστημάτων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για επιτρεπόμενους σκοπούς Οι προμηθευτές δεν μπορούν: Να διεξάγουν για αυτόν τον σκοπό άλλες εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που επιτρέπονται για διαφορετικό σκοπό. Σημείωση: Τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια, την πρόληψη της απάτης και τον εντοπισμό και αφαίρεση σφαλμάτων από τον υπολογιστή ενδέχεται να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά συσκευής που αποστέλλονται αυτόματα για αναγνώριση, ακριβή δεδομένα γεωγραφικής κατανομής και δεδομένα που λαμβάνονται με ενεργή σάρωση χαρακτηριστικών συσκευής για αναγνώριση χωρίς ξεχωριστή αποκάλυψη ή /opt in.

Για να εμφανίζουν πληροφορίες και να ανταποκρίνονται σε τεχνικά αιτήματα, οι προμηθευτές μπορούν: Να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP ενός χρήστη για να εμφανίσουν μια διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Να απαντούν στην αλληλεπίδραση ενός χρήστη με μια διαφήμιση στέλνοντάς τον σε μια σελίδα προορισμού. Να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP ενός χρήστη για να εμφανίσουν περιεχόμενο μέσω διαδικτύου. Να απαντούν στην αλληλεπίδραση ενός χρήστη με συγκεκριμένο περιεχόμενο στέλνοντάς τον σε μια σελίδα προορισμού. Να χρησιμοποιούν δεδομένα σχετικά με τον τύπο της συσκευής και την ικανότητά της να εμφανίζει διαφημίσεις ή περιεχόμενο (π.χ. για να προβάλουν το κατάλληλο μέγεθος διαφημιστικού κειμένου ή το αρχείο του βίντεο σε μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή) Οι προμηθευτές δεν μπορούν: Να διεξάγουν για αυτόν τον σκοπό άλλες εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που επιτρέπονται για διαφορετικό σκοπό

Οι προμηθευτές μπορούν: . Να συνδυάζουν δεδομένα που αποκτήθηκαν εκτός σύνδεσης με δεδομένα που συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά προς υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών ή ειδικών σκοπών

Οι προμηθευτές μπορούν: Να συμπεραίνουν ότι δύο ή περισσότερες συσκευές ανήκουν στον ίδιο χρήστη ή το ίδιο νοικοκυριό. Να πιθανολογούν ότι δύο ή περισσότερες συσκευές ανήκουν στον ίδιο χρήστη ή το ίδιο νοικοκυριό. Να σαρώνουν ενεργά τα χαρακτηριστικά μιας συσκευής για να αναγνωρίζουν την ταυτότητά της με ακρίβεια ή κατά προσέγγιση, σε περίπτωση που οι χρήστες τους έχουν επιτρέψει τη διαδικασία αυτή (Ειδικό χαρακτηριστικό 2)

Λήψη και χρήση χαρακτηριστικών συσκευών που απεστάλησαν αυτόματα για ταυτοποίηση. Δημιουργήστε ένα αναγνωριστικό χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από μια συσκευή για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, π.χ. Διεύθυνση IP, συμβολοσειρά χρήστη-παράγοντα. Χρησιμοποιήστε ένα τέτοιο αναγνωριστικό για να επιχειρήσετε να επαναπροσδιορίσετε μια συσκευή. Οι προμηθευτές δεν μπορούν: Να δημιουργήσουν ένα αναγνωριστικό χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω ενεργής σάρωσης συσκευή για ειδικά χαρακτηριστικά, π.χ. εγκατεστημένη γραμματοσειρά ή οθόνη χωρίς χωριστή επιλογή συμμετοχής των χρηστών για χαρακτηριστικά αναγνώρισης με ενεργή σάρωση συσκευής. Να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο αναγνωριστικό για να επαναπροσδιορίσετε μια συσκευή.

 


Οι ρυθμίσεις και οι κανόνες αυτοί υπάρχουν για δικό σας όφελος και ζητούμε την κατανόηση σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας.

Ευχαριστούμε.
thesnea.gr

  ^