με την υπογραφή του Γιάννη Κολλάτου

Ο τριπλάσιος ειδικός φόρος κόβει στο μισό τις επιστροφές πετρελαίου

05.10.2015 | 14:09
Αγροτικά Νέα
Ο τριπλάσιος ειδικός φόρος κόβει στο μισό τις επιστροφές πετρελαίου

ην 1η Οκτωβρίου ενεργοποιήθηκε το µνηµονιακό µέτρο που προβλέπει την αύξηση ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιµοποιούν οι αγρότες από 60 ευρώ στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο
 
 Αυτός ο υπερ-τριπλασιασµός του φόρου σε πρώτη φάση δεν επηρεάζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν το πετρέλαιο όπως µέχρι τώρα.

Η 1η Οκτωβρίου δεν είναι παρά η ηµεροµηνία την οποία συµφώνησαν κυβέρνηση και τρόικα να νοµοθετήσουν την κατάργηση, σε δύο φάσεις της επιδότησης του πετρελαίου.

Το πραγµατικό αντίκτυπο του µέτρου θα φανεί το 2016 όταν θα έρθει η ώρα να εισπραχθούν από τους δικαιούχους τα ποσά της επιστροφής για τις καταναλώσεις που έκαναν το 2015. Τότε ο υπολογισµός θα γίνει µε βάση το νέο συντελεστή, γεγονός που θα οδηγήσει σε µεγάλες περικοπές.

Σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία, κατά την αγορά του πετρελαίου κίνησης οι αγρότες καταβάλλουν κανονικά τον ΕΦΚ του 0,33 ευρώ /λίτρο και, εκ των υστέρων, εισπράττουν ως επιστροφή φόρου τη διαφορά µεταξύ του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου και του ΕΦΚ του κανονικού πετρελαίου κίνησης.

Τα ποσά υπολογίζονται αυτόµατα µέσα από τις δηλώσεις καλλιέργειας που έχουν υποβληθεί το Μάιο και µέσω ενός προκαθορισµένου τύπου. Για τα ποτιστικά χωράφια προκύπτει επιστροφή  της τάξης 9,5 ευρώ/ στρέµµα ενώ για τα ξερικά ένα ποσό 4,5 ευρώ/στρέμμα. Από την επόµενη χρονιά ο ΕΦΚ εξισώνεται πλήρως µε αυτόν των υπόλοιπων επαγγελµατιών (330 ευρώ/χιλιόλιτρο) και καταργείται η επιστροφή.

Με το καθεστώς που ίσχυε ως σήµερα η επιστροφή που έπαιρναν οι παραγωγοί υπολογιζόταν µε τη διαφορά 0,330-0,066 =0,264 ευρώ.

Η επιστροφή για το 2015, ωστόσο, θα υπολογισθεί µε συντελεστή 0,330-0,200=0,130 ευρώ.

Πρακτικά δηλαδή ο συντελεστής µειώνεται κάτι παραπάνω από 50%, οπότε αντίστοιχη θα είναι και η µείωση στα ποσά που θα δουν να πιστώνονται το 2016 στους λογαριασµούς τους οι αγρότες για τις ίδιες εκτάσεις και τις ίδιες καταναλώσεις.Η εγκύκλιος Σαββαϊδου φέρνει προκαταβολή φόρου 55%

Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν να αναρτώνται στους λογαριασμούς των αγροτών στo Taxis τα νέα εκκαθαριστικά φόρου με την προκαταβολή φόρου 55%.
Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαϊδου ενεργοποιεί τη σχετική πρόβλεψη του μνημονίου ενώ παράλληλα αποσαφηνίζει και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Ειδικότερα για τους αγρότες επισημαίνεται ότι για εισοδήματα που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014 από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 55% (από 27,5%).

Για όσες δηλώσεις φυσικών προσώπων έχουν ήδη υποβληθεί χωρίς να έχει βεβαιωθεί το νέο ποσοστό προκαταβολής (55%), θα γίνει εκ νέου προσδιορισμός φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από το νφορολογούμενο.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση και θα εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα γίνει για λογαριασμό κάθε Δ.Ο.Υ.

 

Για τις περιπτώσεις αυτές, εάν η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των δόσεων λαμβάνεται η ημερομηνία της νέας εκκαθάρισης.

Εάν ωστόσο η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική) υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των δόσεων λαμβάνεται η ημερομηνία που η δήλωση θα έπρεπε να υποβληθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, για την επιβολή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής δεν θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχικής και της νέας εκκαθάρισης.

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα  με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ με την οποία κοινοποιούνται οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, προβλέπεται:

 

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Η προκαταβολή φόρου είναι 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2014 έως και 31.12.2014 και αυξάνεται σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2015 έως και 31.12.2015. Ένα χρόνο αργότερα αγγίζει το 100% για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2016 και εφεξής.

 

2. ΟΠΑΠ. Καταργείται η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων έως 1,5% επί των πωλήσεων των πρακτόρων ΟΠΑΠ για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά.

 

3. Καταργείται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά η έκπτωση 2% που προβλεπόταν κατά την εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου (με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος του υπόχρεου φυσικού προσώπου) μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης.

 

4. Για εισοδήματα αγροτών που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014 από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 55% (από 27,5%).

 

5. Για όλα τα νομικά πρόσωπα η προκαταβολή φόρου αυξάνεται στο 100% (για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη τα οποία αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά), ώστε να ισχύει και για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων β (προσωπικές εταιρείες), γ (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα), ε (κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα) και στ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.

 

6. Δόσεις φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

7. Τέλος ο προληπτικός φόρος. Σταματούν να μην εκπίπτουν δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο, ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Πρόκειται για την «έμπνευση» Βαλαβάνη, με τον προληπτικό φόρο 26% για συναλλαγές ακόμα και με την Κύπρο, η οποία τρέλανε τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους δανειστές.


Δείτε επίσης:
 ^