Κρίσιμες οι πρώτες 60 μέρες στο βαμβάκι, φροντίδες σε 4 στάδια για ποιοτικότερη ίνα

01.06.2024 | 13:09
Αγροτικά Νέα
Κρίσιμες οι πρώτες 60 μέρες στο βαμβάκι, φροντίδες σε 4 στάδια για ποιοτικότερη ίνα

Μακριά και γερή ίνα δίνει η ειδική θρέψη στα 4 κρίσιµα στάδια 

Κρίσιµες είναι οι πρώτες 60 ηµέρες για την καλλιέργεια βάµβακος, ώστε να υπάρξει καλή αρχική ανάπτυξη και ελαχιστοποίηση απώλειας δυναµικού. Αυτές τις µέρες, καταρτίζεται το πλάνο για την διαχείριση των προσβολών από έντοµα εδάφους αλλά και µυζητικούς εχθρούς, οι οποίοι λιγουρεύονται τα βαµβακόφυτα στα πρώτα και ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης. Στόχος βέβαια είναι πάντα να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασµοί, που περισσότερο κακό παρά καλό κάνουν, ιδιαίτερα στους πληθυσµούς των ωφέλιµων εντόµων.


Σε ότι αφορά το λίπασµα, η ειδική και εξειδικευµένη θρέψη µπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό όπλο για τους παραγωγούς, ιδίως στα τέσσερα κρίσιµα αναπτυξιακά στάδια του βαµβακόφυτου (πρώτη βλαστητική ανάπτυξη, ανθοφορία, γέµισµα καρυδιών και ωρίµανση). Αναµένοντας την εµφάνιση των πρώτων χτενιών, οι καλλιεργητές πρέπει να παρέχουν στα φυτά τους ικανοποιητικές ποσότητες φωσφόρου, καθώς και να εξασφαλίσουν την επάρκεια µαγνησίου που είναι βασικό συστατικό της χλωροφύλλης. Για το επόµενο βέβαια στάδιο του γεµίσµατος των καρυδιών καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν το κάλιο και το ασβέστιο. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο ζωής του, το βαµβάκι στο στάδιο ωρίµανσης παρουσιάζει υψηλές ανάγκες σε κάλιο, που όµως το γηρασµένο ριζικό του σύστηµα δεν µπορεί να απορροφήσει και να µεταφέρει σε επαρκείς ποσότητες, δηµιουργώντας την ανάγκη για εστιασµένες επεµβάσεις από τον παραγωγό.Στο κοµµάτι της φυτοπροστασίας, αυτή την περίοδο, οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στα βλαστικά στάδια από την κοτυληδόνα έως την εµφάνιση ενός ή δύο πραγµατικών φύλλων, ανάλογα µε την καλλιέργεια. Η χρήση και η εφαρµογή στη σπορά επαρκούς ποσότητας εντοµοκτόνων εδάφους συµβάλλει στην προστασία τόσο από το σιδηροσκώληκα όσο και από το θρίπα στην πρώτη περίοδο ανάπτυξης των βαµβακόφυτων, αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο τους πρώιµους ψεκασµούς. Η περίοδος επιφυλακής έχει ήδη αρχίσει για τον τετράνυχο, ενώ µέσα στον Ιούνιο στις πρώιµες ζώνες ξεκινά και η κρίσιµη «παρτίδα» ενάντια στις ψείρες, το πράσινο σκουλήκι και τον λύγκο.

Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι στη ∆ράµα, σε αρκετές βαµβακοκαλλιέργειες της περιοχής διαπιστώθηκαν ήδη σποραδικές, πολύ χαµηλής πυκνότητας αποικίες αφίδων. Οι παραγωγοί σε περίπτωση αρχικών προσβολών πρέπει να είναι υποµονετικοί, αφήνοντας σε πρώτη φάση τα ωφέλιµα έντοµα να δράσουν. Μόνο σε περίπτωση που για 7 συναπτές µέρες δεν υποχωρήσουν φυσικά οι επιζήµιοι πληθυσµοί, τότε προτείνεται η χηµική επέµβαση. Όσον αφορά τον προσαρµοστικό τετράνυχο, αυτός µπορεί να δράσει επιζήµια σε όλα τα στάδια του φυτού, προκαλώντας χλώρωση ή κόκκινο µεταχρωµατισµό, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται απώλεια φυλλικής επιφάνειας και εξασθένηση, οπότε χτένια και καρύδια µπορεί να µην αναπτυχθούν και να πέσουν. Αντιµετώπιση συνίσταται µόνο, όταν οι πληθυσµοί είναι υψηλοί (>1 άτοµο ανά 3 φυτά), προκαλώντας φυλλόπτωση. Για το λύγκο, συνιστάται ψεκασµός όταν εντοπιστεί πληθυσµός µεγαλύτερος από 2 έντοµα ανά µετρό µε έµφαση στην χρονική περίοδο των πρώτων χτενίων.

Η βιολογία του βαµβακιού ευνοεί την υδρολίπανση


Το βαµβάκι είναι φυτό που κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του έχει ανάγκη από σηµαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων για να µπορέσει να στηρίξει µια καλή και ποιοτική παραγωγή. Ενώ όµως οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που αποµακρύνονται τελικά µε τη συγκοµιδή του καρπού είναι περιορισµένες, η συστηµατική χορήγηση λιπάσµατος είναι αναγκαία, αφού το ριζικό σύστηµα του βαµβακιού είναι πασσαλώδες και αποµακρύνεται στασιακά από τη ζώνη γονιµότητας του εδάφους. Η επιφανειακή λίπανση στο βαµβάκι µπορεί να γίνει καθολικά µε τη χρήση λιπασµατοδιανοµέα, γραµµικά δίπλα στις γραµµές των φυτών ή µε υδρολίπανση. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις ολόκληρη η ποσότητα του επιφανειακού αζώτου εφαρµόζεται πριν το στάδιο σχηµατισµού των πρώτων χτενιών. Στην υδρολίπανση, το επιπλέον άζωτο που πρέπει να εφαρµοστεί πέραν της βασικής λίπανσης, είναι καλό να χορηγηθεί σε σπαστές εφαρµογές από την περίοδο του σχηµατιµού των πρώτων χτενιών µέχρι και την κορύφωση της άνθησης και του σχηµατισµού των πρώτων καρυδιών (µέσα – τέλη Ιουλίου). Ο φώσφορος µπορεί να εφαρµοστεί συµπληρωµατικά την περίοδο της εµφάνισης των πρώτων λουλουδιών, σε αναλογία 3-4:1 (βασική: επιφανειακή). Το κάλιο µπορεί επίσης να χορηγηθεί συµπληρωµατικά ως επιφανειακό λίπασµα την περίοδο του σχηµατισµού και ανάπτυξης των ινών στα καρύδια.Δείτε επίσης:
 ^